Hướng dẫn nạp tiền

Bạn cần chuyển khoản cho chúng tôi để tăng số dư khả dụng trên hệ thống, từ đó làm nguồn tiền để thanh toán tiền cọc đơn, tiền hàng, và phụ phí khác. Với số dư khả dụng trên 100.000 VND, bạn có thể hoàn lại tiền về tại khoản của mình bất cứ thời điểm nào bằng một lệnh rút tiền.

Cú pháp nạp tiền: NAPVI[DẤU CÁCH]{USER}
Ví dụ: NAPVI saokim123
Lưu ý : Ở giữa cú pháp Napvi user cần “dấu cách” khoảng trắng.

Note: Sau khi nạp tiền quý khách vui lòng đổi mã PIN để đảm bảo bảo mật cho tài khoản. Mã PIN mặc định ban đầu là “123456”.